מחירון

הזמנות לקבוצות בתמחור מול הנהלת המשרד

45 ש"ח
55 ש"ח
20 ש"ח

תושבי העיר

ילד מגיל שנה עד 15 תושב אשדוד
ילד מגיל שנה עד 15 תושב חוץ
מבוגר תושב חוץ/אשדוד

350 ש"ח

450 ש"ח

450 ש"ח

550 ש"ח

תושבים מחוץ לעיר חשוב

כרטיסיות 10 כניסות ילדים תושב אשדוד
כרטיסיות 10 כניסות ימי הולדת מבוגר
פלוס ילד תושב אשדוד
כרטיסיות 10 כניסות ילדים תושב חוץ
כרטיסיות 10 כניסות ימי הולדת מבוגר
פלוס ילד תושבי חוץ

האתר בהרצה, לכל הערה ושאלה פנו אלינו