מחירון

הזמנות לקבוצות בתמחור מול הנהלת המשרד

45 ש"ח
55 ש"ח
20 ש"ח

ילד מגיל שנה עד 15 תושב אשדוד
ילד מגיל שנה עד 15 תושב חוץ
מבוגר תושב חוץ/אשדוד

350 ש"ח

450 ש"ח

450 ש"ח

550 ש"ח

* כרטיסיות 10 כניסות ילדים תושב אשדוד
* כרטיסיות 10 כניסות ימי הולדת מבוגר
+ ילד תושב אשדוד
* כרטיסיות 10 כניסות ילדים תושב חוץ
* כרטיסיות 10 כניסות ימי הולדת מבוגר
+ ילד תושבי חוץ

האתר בהרצה, לכל הערה ושאלה פנו אלינו